بنر اصلی دوره نگارش دانشگاهی
 • آموزش آنلاین

  تعاملی و پویا

  در پلتفرم آموزشی تیزفکری

 • مهارت‌محور

  آموزش گام به گام و فرد به فرد

  بررسی، تصحیح و حاشیه‌نویسی تمرین‌های هفتگی

 • طول دوره

  ۸ هفته| دو جلسه ۹۰ دقیقه‌ای

  ۴۰ ساعت کلاس آنلاین، ۵ ساعت تصحیح تمرین‌ها

 • تلاش لازم

  ۳ ساعت در هفته

  برای تمرین‌نوشتن، خواندن و مطالعه نکته‌های استاد بر روی تمرین‌ها

 • گواهی پایان‌ دوره

  پروژه پایانی و ارزیابی پروژه

  گواهی معتبر پایان‌دوره

 • شروع دوره

  تیرماه

  محتوای شبکه به اینجا می رود

 

نوشتن، مشق اندیشیدن است.

نوشتن یک مهارت فکری است.

نگارش دانشگاهی؛ انتقال روشن ایده‌ها، ساختن استدلال‌ها و گفت‌وگوها است.

نگارش ابزار خانه تکانی ذهن است.