تصمیم‌گیری نقادانه

در چه حالی؟
ثبت‌نام نشده
هزینه
۲۵۰0000 تومان
بزن بریم!
دوره
قوانین ثبت‌نام

سطح دوره

نیمه حرفه‌ای

نوع دوره

صددرصد مجازی

طول دوره

8 هفته

کلاس آن-لاین

لینک ورود به کلاس

تلاش لازم

2 تا 4 ساعت در هفته

دفترچه معرفی دوره

دریافت

گواهی

پشتیبانی

با همراهی تسهیلگران

توضیح کوتاه دوره:

هدف این دوره، انتقال محتوا و برگزاری یک دوره­ دانشگاهی نیست؛ این دوره، یک چارچوب نظری و مجموعه‌­ای از ابزارهای کاربردی تفکرنقادانه را برای استفاده در موقعیت­‌های گوناگونِ تصمیم‌­گیری و حل مسئله در اختیار شما قرار می­‌دهد. هدف این است که بتوانیم از این «جعبۀ ابزار» در زمینِ واقعیت­‌ها و چالش­‌های واقعیِ هر نوع فعالیت گروهی و کسب­‌وکار استفاده کنیم.

در این دوره، ما در قالب فعالیت­‌های گروهی، روش کار با این ابزارها را می­‌آموزیم و بر روی چالش‌­های خود پیاده­ می­‌کنیم.

از دستاورد مورد انتظار این دوره بروز مهارت تفکر نقادانه فراگیران در کارِهای گروهی، حل مسئله و ارائه راه‌حل‌­های مؤثر است.

دستاوردهای این دوره:

  • درک این مسئله که در چه موقعیت­‌هایی و با چه روش‌­هایی لازم است از مهارت تفکر نقادانه استفاده کنیم.
  • به چارچوبی نظری و ابزارهایی کاربردی در به­‌کارگیری تفکر نقادانه در موقعیت­‌های واقعی دست یابیم.
  • بتوانیم هدف، موقعیت و راهبردهای خود را بر نیازهای ضروری خود یا سازمان انطباق دهیم.
  • بتوانیم مفروضات و نتایج تصمیم­‌های خود را ببینیم و بر اساس آن‌­ها به بازنگری آن بپردازیم.
  • با مهارت در پرسش­گری، خود و دیگران را در موقعیت اندیشیدن به مسئله قرار دهیم.
  • فهمی بهتر از روابطِ پویا، میانِ جنبه­‌هایِ مختلفِ کسب­‌وکار یا پروژه پیدا کنیم.  

دستاوردهای فوق کمک می­‌کند تا عملکرد اثربخش‌­تری در بهبود فرایندها، تعیین راهبردهای کوتاه­‌مدت و بلند­مدت کسب­‌وکار، ایده­‌یابی محصول­ یا خدمت­ نوآورانه، حفظ مشتری، حل مسئله و تصمیم­‌گیری و مدیریت ریسک و بحران داشته باشیم.