روزی یک «که چی؟»

ترفندی برای خالی کردن سبد ذهن؛ «که چی؟»

ارتباط مستقیم با پشتیبانی
×
ارتباط مستقیم لطفا سوال خود را با ما در میان بگذارید...