گام نخست در تشخیص استدلال- بخش اول

تشخیص ادعا در جمله و ارتباط ادعاها با یک‌دیگر

ارتباط مستقیم با پشتیبانی
×
ارتباط مستقیم لطفا سوال خود را با ما در میان بگذارید...