انواع استدلال

استدلال قیاسی و استدلال غیرقیاسی

ارتباط مستقیم با پشتیبانی
×
ارتباط مستقیم لطفا سوال خود را با ما در میان بگذارید...