📝 محتوای آموزشی (اینفوگرافی روندنمای نقد)

.wp-block-gutenbee-iconbox.block-4acb24-de96-42 .gutenbee-icon-block { padding-left: 20px; } .wp-block-gutenbee-iconbox.block-4acb24-de96-42 .wp-block-gutenbee-iconbox-text { font-size: 12px; }
.wp-block-gutenbee-icon.block-4acb24-de96-42-icon { padding-left: 20px; } .gutenbee-icon-block.block-4acb24-de96-42-icon .gutenbee-icon-block-icon-wrap { font-size: 30px; } .gutenbee-icon-block.block-4acb24-de96-42-icon svg { width: 30px; height: 30px; }
دریافت فایل

اینفوگرافی روندنمای (فلوچارت) نقد

ارتباط مستقیم با پشتیبانی
×
ارتباط مستقیم لطفا سوال خود را با ما در میان بگذارید...