بنر دوره‌ی پرسشگری
 • کلاس وارونه

  ترکیب آموزش آفلاین و آنلاین

  5 ساعت آموزش آفلاین و 28 ساعت آموزش آنلاین

 • مهارت محور

  تمرین هفتگی

  بررسی و کامنت‌گذاری تکالیف هفتگی توسط تسهیلگر

 • شروع دوره

  هفته چهارم اردیبهشت

  شروع در روز 16 و 19 اردیبهشت 1402

 • طول دوره

  ۷ هفته

  دوره جامع و کامل

 • تلاش لازم

  ۶ ساعت در هفته

  کلاس آنلاین، انجام تمرین‌ها، جلسه با تسهیلگر

 • کارگروهی

  با همراهی تسهیلگران

  جلسات گروهی هفتگی با تسهیلگر

 

کار سخت اندیشیدن را به تجربه‌ای شادی بخش تبدیل کنید.

توانایی طرح پرسش‌های به‌جا بیابید.

از دیگران سوال کنید بدون اینکه احساس مچ گیری به آن‌ها بدهید.

بر پافشاری خود و دیگری در ماندن در یک مسیر غلط غلبه کنید.

بتوانید بدون عصبانیت، متحرمانه، روشمند و مستدل مخالفت کنید.