تیزفکری آفلاین

620 هزار تومان

دوره نگارش دانشگاهی

See more...

« » صفحه 1 / 2

دوره‌ها

بهار

ما رویای پویایی جامعه را در سر می‌پرورانیم، پویایی که ناشی از نقش آفرینی…

تابستان

ما رویای پویایی جامعه را در سر می‌پرورانیم، پویایی که ناشی از نقش آفرینی…

پاییز

ما رویای پویایی جامعه را در سر می‌پرورانیم، پویایی که ناشی از نقش آفرینی…

زمستان

ما رویای پویایی جامعه را در سر می‌پرورانیم، پویایی که ناشی از نقش آفرینی…

تقویم تیزفکری

رویدادهای آینده

ارديبهشت 1400
رویدادی یافت نشد
فروردين

ارديبهشت 1400

خرداد
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
رویدادهای ارديبهشت

1ام

بدون رویداد
رویدادهای ارديبهشت

2ام

بدون رویداد
رویدادهای ارديبهشت

3ام

رویدادهای ارديبهشت

4ام

رویدادهای ارديبهشت

5ام

بدون رویداد
رویدادهای ارديبهشت

6ام

رویدادهای ارديبهشت

7ام

بدون رویداد
رویدادهای ارديبهشت

8ام

بدون رویداد
رویدادهای ارديبهشت

9ام

رویدادهای ارديبهشت

10ام

بدون رویداد
رویدادهای ارديبهشت

11ام

رویدادهای ارديبهشت

12ام

رویدادهای ارديبهشت

13ام

بدون رویداد
رویدادهای ارديبهشت

14ام

بدون رویداد
رویدادهای ارديبهشت

15ام

رویدادهای ارديبهشت

16ام

بدون رویداد
رویدادهای ارديبهشت

17ام

بدون رویداد
رویدادهای ارديبهشت

18ام

رویدادهای ارديبهشت

19ام

بدون رویداد
رویدادهای ارديبهشت

20ام

بدون رویداد
رویدادهای ارديبهشت

21ام

رویدادهای ارديبهشت

22ام

بدون رویداد
رویدادهای ارديبهشت

23ام

بدون رویداد
رویدادهای ارديبهشت

24ام

رویدادهای ارديبهشت

25ام

رویدادهای ارديبهشت

26ام

بدون رویداد
رویدادهای ارديبهشت

27ام

رویدادهای ارديبهشت

28ام

بدون رویداد
رویدادهای ارديبهشت

29ام

بدون رویداد
رویدادهای ارديبهشت

30ام

بدون رویداد
رویدادهای ارديبهشت

31ام

بدون رویداد

بلاگ

ذهن‌های انباری و پایان‌نامه‌های کشکولی

/
بیشتر پایان‌نامه‌ها و البته مقاله‌ها، به ویژه در رشته‌های علوم انسانی و م…

اخلال‌گران نظام سواد

/
هنوز هم مُد زمانه این است که سواد و مدرک، جای اندیشیدن و در…

اصلا نگارش دانشگاهی به چه درد می‌خورد؟

/
تکلیف درسی من در یکی از درس‌های ترم گذشته این بود که چهار…

عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل خود از شروع دوره‌های جدید باخبر شوید

نظرات

ما رویای پویایی جامعه را در سر می‌پرورانیم، پویایی که ناشی از نقش آفرینی….

زهرا محمدی

ما رویای پویایی جامعه را در سر می‌پرورانیم، پویایی که ناشی از نقش آفرینی….

زهرا محمدی

ما رویای پویایی جامعه را در سر می‌پرورانیم، پویایی که ناشی از نقش آفرینی….

زهرا محمدی

ما رویای پویایی جامعه را در سر می‌پرورانیم، پویایی که ناشی از نقش آفرینی….

زهرا محمدی