دستِ همکاری…

تیزفکری با نگاهی نو و اصولی به مسئلۀ آموزش، آماده برگزاری دوره‌های توانمندسازی و توسعه مهارت‌های نرم در سازمان‌ها و مدارس کشور است.

با سازمان‌ها…

ما مدیران و کارشناسان سازمان‌ها را به ارتقاء مهارت‌های شناختی تشویق می‌کنیم. سازمان‌های فردا، سازمان‌هایی گفت‌وگویی‌اند که تحول را از مسیر اقناع همکاران و طرح دقیق مسائل دنبال می‌کنند. مهمترين پيامد ارتقاء توانمندی‌های شناختی در سازمان غنی‌سازی محیط ِ کار و پرورش همکارانی کارگُشا و پویاست؛ پيامدی که سازمان را به محیطی جانشین پرور تبدیل می‌کند. لطفا برای آشنایی با مجموعه دوره‌های تیزفکری دفتر معرفی دوره‌های سازمانی تیزفکری را بخوانید:

با مدارس …

تیزفکری برای ارائه خدمات آموزشی به مدارس سر پر شوری دارد! در این دفتر فهرستی از دوره‌ها برای کودک و نوجوان، والدین و مربیان مدارس آمده است. تقریبا همۀ این دوره‌ها بارها و بارها برگزار شده و طرح درس‌های تالیفی و نوآورانه ای دارند. 

با سلام و احترام

پس از برگزاری ویژه دوره‌هایی متناسب‌سازی شده بدین‌وسیله آمادگی خود را جهت برگزاری دوره‌هایی متناسب با نیازهای آموزشی شما اعلام می‌داریم.
لطفا اعلام نیاز اولیه خود را با پاسخ دادن به «فرم نیاز سنجی دوره» مطرح فرمایید.

فرم نیازسنجی و درخواست برگزاری دوره یا کارگاه آموزشی

لطفا از طریق تکمیل جدول زیر نیاز مجموعۀ خود را معرفی نمایید.
  • لطفا توجه فرمایید که «نیاز» با «خواسته» متفاوت است. نیاز، خواسته‌های ضروری‌ای است که بدون آن عملکرد نیروها و مخاطبین شما اثربخشی لازم را ندارد.