دوره‌های برگزار شده برای سازمان‌ها و مدارس

 تفکر نقادانه برای مدیران

حل خلاق مسئله

 تصمیم‌گیری نقادانه

شفاف‌سازی مسئله

 شفاف‌سازی مسئله

هنر استدلال

تفکر نقادانه برای مدیران

حل خلاق مسئله برای مدیران

گزارش‌نویسی

هنر استدلال

تصمیم‌گیری نقادانه

 تفکر طراحی

گفت‌وگوهای سرنوشت‌ساز

مشاوره و طراحی ایده‌کاپ

روش تصمیم‌گیری مشارکتی و خلاق در اتاق فکر

حل خلاق مسئله

 پرسشگری در کلاس درس

 تدریس خلاق

 تفکر طراحی

تفکر نقادانه و مغالطه‌ها

هنر استدلال

پرسشگری نقادانه

سادات| دبستان پسرانه| اصفهان
فلسفه برای کودکان
پایه چهارم تا ششم

طه| دبستان پسرانه| اصفهان
فلسفه برای کودکان
پایه اول تا ششم

هاجر| دبستان دخترانه| اصفهان
فلسفه برای کودکان
پایه اول تا ششم

فراز| دبیرستان دخترانه| اصفهان
تفکر نقادانه برای نوجوان

بنیان| دبستان پسرانه| اصفهان
فلسفه برای کودکان
پایه اول تا ششم

فرزانگان امین| دبیرستان دوره دوم| اصفهان
تفکر نقادانه برای نوجوان

کلام مهر| دبستان پسرانه| تهران
فلسفه برای کودکان
پایه اول تا ششم

روشنگر| دبیرستان دخترانه| تهران
تفکر نقادانه برای نوجوان

سرمد| دبستان دخترانه| تهران

فرهنگ| دبستان پسرانه| تهران
فلسفه برای کودکان

صالحین| دبیرستان پسرانه| اصفهان
پرسشگری در کلاس برای معلمان

هاجر| دبستان دخترانه| اصفهان
پرسشگری در کلاس برای معلمان

مدرسه اقتصاد| اصفهان

ارتباط مستقیم با پشتیبانی
×
ارتباط مستقیم لطفا سوال خود را با ما در میان بگذارید...