آدرس: اصفهان، خیابان احمد اباد، کوچه شماره 19(ایلچی)، پلاک 336

کدپستی: 8154945691

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه: 8 تا 17 | پنجشنبه: 8 تا 13

راه‌های ارتباطی:

تلگرام

اینستاگرام: تیزفکری|تیزفکرک

تلفن: 0313231739903132283984

شماره مویابل: 09217716474

ایمیل: info@tizfekri.ir