پُرمایه‌نویسی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رایگان
دوره
قوانین ثبت‌نام

سطح دوره

پیشرفته

تلاش لازم

۴ ساعت در هفته

هزینه

۴ میلیون تومان

طول دوره

۳۰ ساعت

نوع دوره

۶۰ درصد مجازی / ۴۰ درصد حضوری

دارای گواهی

با هزینه‌ی ۱۰۰ هزار تومان

توضیح کوتاه دوره:

نمونه گواهی پایان دوره