پُرمایه‌نویسی

سطح دورهپیشرفته تلاش لازم۴ ساعت در هفته هزینه۴ میلیون ت…

دوره نگارش دانشگاهی

توصیف دوره «نگارش دانشگاهی» یکی از مهمترین دوره­‌های «آموز…

تفکر نقادانه مدیران

هزینه۴ میلیون تومان سطح دورهپیشرفته طول دوره۳۰ ساعت لورم ایپسوم …

دوره‌ی مخصوص کودکان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استف…