بازی های فکری برای کودکان- تهران403

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

قالب برگزاری

100%حضوری

شروع دوره

10 تیرماه

ظرفیت

12 نفر

بچه‌ها در این نیم‌روز فکری، با همراهی تسهیلگر، بازی‌ و گفت‌وگو می‌کنند؛

بازی‌هایی فکری که مهارت حل‌مسئله و کاوشگری را تقویت می‌کند

و گفت‌وگوهایی که به تقویت مهارت‌های زبانی، اجتماعی و شناختی منجر می‌گردد.

وجود حس همکاری و کار گروهی در میان بچه‌ها، مهم‌ترین جنبۀ شادی‌بخش این برنامه است.

جدول زمان‌بندی(تهران)

پایه اولروز کلاسساعت کلاستسهیلگرثبت‌نام
اول
(6 سال تمام)
یک‌شنبه 4:30 تا 7 عصرلیلی مصباحکلیک کنید
دوم
(7 سال تمام)
یک‌شنبه 10 تا 12:30 صبحفاطمه ثانیکلیک کنید
سوم و چهارم
(8 و 9 سال تمام)
یک‌شنبه 4:30 تا 7 عصرنازنین افشاریانکلیک کنید
پنجم و ششم
(10 و 11 سال)
یک‌شنبه10 تا 12:30 صبحعطیه عباسیکلیک کنید

آدرس:

جمالزاده جنوبی، خیابان کلهر، نبش خیابان نوفلاح؛
خانه استاد حسین بهزاد.