غبارزدایی از مهارت نگارش

  • شاید شما تازه وارد دنیای نویسندگی شده‌اید و یا قبلا با نوشتن و نویسندگی درگیر بوده اید اما می‌خواهید اصول پایه نگارش را به صورت منظم مرور کنید و به مهارت خود در این زمینه اطمینان یابید. این دوره یک ماجراجویی فکری است برای تبدیل شدن به نویسنده‌ای که خوب فکر می‌کند و خوب می‌نویسد.
  • این دوره تا بیشتر مفاهیم و ابزارهای اصلی در نگارش غیر-داستانی آشنا می‌شوید و این مهارت‌ها را در نوشتن یادداشت‌ها و روایت‌های شخصی و/یا نوشتن مقاله‌های دانشگاهی تمرین می‌کنید.

  برنامه آموزش نگارش دانشگاهی

  امکانات دوره حضوری

  • یادگیری در فضای گروهی
  • یادگیری در الکوی مسئله محور
  • پروژه پایانی و مشاوره فردی
  • گواهی پایان دوره

  امکانات دوره مجازی

  • تمرین‌های هفتگی
  • بازخورد فرد به فرد
  • امکان مشاهده فایل ضبط شده کلاس
  • پروژه پایانی و مشاوره فردی
  • گواهی پایان دوره