کارگاهِ کاراگاهی

برای شرکت در کارگاه، در جدول زیر، کلمه ثبت نام را انتخاب فرم…

باشگاه اندیشه‌ورزی (دوم و سوم دبستان)

باشگاه اندیشه‌ورزی تیزفکرک، طرحی نو در دل داستانی جذاب و خاطره…

باشگاه اندیشه‌ورزی (پنجم و ششم دبستان)

شهر در دست بچه‌ها …محور برنامه ما در این بخش داستان یک سف…

باشگاه اندیشه‌ورزی (چهارم دبستان)

شهر در دست بچه‌ها …محور برنامه ما در این بخش داستان یک سف…

باشگاه اندیشه‌ورزی (پیش دبستانی و اول)

احتمالا شما با برنامه فلسفه برای کودک و نوجوان (فبک) آشنایی…