• قالب برگزاری

  حضوری

  خانه حکمت

 • شروع دوره

  هفته دوم تیرماه

  شروع دوره در روز 6 تیرماه 1403

 • طول دوره

  11هفته

  دو دورۀ 5 و 6 هفته‌ای

 • تلاش لازم

  ۶ ساعت در هفته

  کلاس حضوری و تمرین

 

کار سخت اندیشیدن را به تجربه‌ای شادی بخش تبدیل کنید.

توانایی طرح پرسش‌های به‌جا بیابید.

از دیگران سوال کنید بدون اینکه احساس مچ گیری به آن‌ها بدهید.

بر پافشاری خود و دیگری در ماندن در یک مسیر غلط غلبه کنید.

بتوانید بدون عصبانیت، متحرمانه، روشمند و مستدل مخالفت کنید.

تفکر نقادانه چیست؟