در کشور ما فروش و مصرف سیگارهایی که برچسب‌هایی خورده‌اند قانونی است، اما هم‌چنان مصرف سیگار در مکان‌های عمومی ممنوع است و تولیدکنندگان سیگار حق تبلیغ محصولاتشان را ندارند. آیا این روش موجب افزایش مصرف سیگار شده است؟ پاسخ منفی است. بر همین اساس، به ‌نظر من، اگر مصرف مواد مخدر هم قانونی شود، تأثیر چشم‌گیری بر مصرف آن نخواهد داشت؛ بلکه مزیت‌هایی دارد که مهم‌ترینش امکان نظارت بر کیفیت و مبارزه با سودجویی‌های کلان در تولید، انتقال و عرضۀ مواد مخدر است. بنابراین، مواد مخدر هم باید مثل سیگار به‌صورت قانونی عرضه شود.

پیش‌آزمون