همراه گرامی سلام!


پایان دوره، آغاز مهارت‌ورزی است!

شما می‌توانید با تمدید یکساله دسترسی خود به محتوای این دوره، به تمامی آموزش‌های ویدئویی و تمرین‌ها، همچنین، جدیدترین به‌روز رسانی‌های دوره دسترسی داشته باشید؛ و

با مرور گاه‌به‌گاه آن‌ها، یادگیری خود را استمرار بخشید.


به‌روزرسانی‌های این دوره

در سال 1401:

– آموزش ویدئویی «درون‌داشته‌های اندیشیدن» (Elements of thought) با تدریس دکتر حامد صفایی‌پور به مدت 60 دقیقه

– تمرین‌های جدید در هر بخش


در سال 1400:

فهرست ویدئوهای آموزشی

– مجموعه ویدئوهای آموزشی با موضوع توضیح چیستی و پیامدهای تربیتی و اجتماعی یادگیری مهارت تفکر نقادانه، 45 دقیقه

– مجموعه ویدئوهای کوتاه در معرفی درسگفتارهای تفصیلی؛ 37 دقیقه

همراه گرامی سلام!


پایان دوره، آغاز مهارت‌ورزی است!

شما می‌توانید با تمدید یکساله دسترسی خود به محتوای این دوره، به تمامی آموزش‌های ویدئویی و تمرین‌ها، همچنین، جدیدترین به‌روز رسانی‌های دوره دسترسی داشته باشید؛ و

با مرور گاه‌به‌گاه آن‌ها، یادگیری خود را استمرار بخشید.


به‌روزرسانی‌های این دوره

در سال 1401:

– آموزش ویدئویی «بند پیشرفته» با تدریس دکتر حامد صفایی‌پور به مدت 15:50 دقیقه

– تمرین‌های جدید در هر بخش


در سال 1400:

– آموزش ویدئویی «بند پشتیبان» با تدریس دکتر حامد صفایی‌پور به مدت 10:28 دقیقه


– دفترچه مدیریت فعالیت‌ها به همراه ارائه مسئله راه‌حل‌های کاربردی برای هر بخش

همراه گرامی سلام!


پایان دوره، آغاز مهارت‌ورزی است!

شما می‌توانید با تمدید یکساله دسترسی خود به محتوای این دوره، به تمامی آموزش‌های ویدئویی و تمرین‌ها، همچنین، جدیدترین به‌روز رسانی‌های دوره دسترسی داشته باشید؛ و

با مرور گاه‌به‌گاه آن‌ها، یادگیری خود را استمرار بخشید.

ارتباط مستقیم با پشتیبانی
×
ارتباط مستقیم لطفا سوال خود را با ما در میان بگذارید...