بیش از دو دهه است که فلسفه برای کودکان و نوجوانان وارد ایران شده است. در این سال‌ها تلاش‌های متفاوتی برای ارائه محتوای بهتر به تسهیلگران و فرزندان این سرزمین صورت گرفته است. ما پس از آسیب‌شناسی کلاس‌های تربیت مربی و کلاس‌های فبکی که برای کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود، دوره‌ای طراحی کردیم که از این آسیب‌ها دور باشد. اولین آسیب این دوره‌ها این است که مخاطبان خود را که با انگیزه‌های گوناون در آن دوره‌ها شرکت می‌کنند از هم تفکیک نمی‌کند. برخی برای آشنایی با برنامه فبک و برخی با هدف مربی‌گری حرفه‌ای در این حوزه وارد می‌شوند و تامین نیاز این مخاطبان نیاز به عرضه محتوای متفاوتی دارد. تیزفکری برای حل این مشکل دوره جاری را اختصاصاً برای کسانی طراحی کرده است که مایل هستند مربی حرفه‌ای فبک شوند و برای گروه اول دوره دیگری را در نظر دارد که زمان محدودتری دارد و ماموریتش آشنایی اولیه با فبک است.

آسیب دوم زمان کوتاه دوره‌هاست. به همین دلیل، از یک سو، فرصت کافی برای انتقال دانش‌ها و مهارت‌های لازم برای علاقه‌مندان وجود ندارد و از سوی دیگر، متقاضیان فرصت تمرین و رفع اشکال را ندارند.

آسیب سوم فشرده بودن دوره‌هاست. به همین دلیل شرکت‌کنندگان فرصت نمی‌کنند منابع لازم را مطالعه کنند و در برخی زمینه‌های مهارتی استمرار لازم را حفظ کنند تا مهارت آرام آرام در آنها نهادینه شود. تیزفکری برای حل مشکل دوم و سوم، طول دوره را شش ماه در نظر گرفته است که هم فرصت بهتری برای انتقال دانش و تمرین مهارت‌ها باشد هم فرصت بهتری برای مطالعه و رفع اشکال.

آسیب چهارم عدم توجه کافی به نیازهای آموزش مجازی است. پس از پاندمی کرونا، آموزش مجازی بخش جدایی‌ناپذیر زندگی ما شده است. درست است که پس از افول کرونا برخی دوره‌ها به صورت حضوری قابل جرا هستند اما زین پس توجه به مهارت‌های آموزش مجازی یکی از شروط موفقیت یک تسهیلگر حرفه‌ای است. تیزفکری برای حل این مشکل بخشی از دوره را به رفع این نیاز اختصاص داده است.

آسیب دیگری که گریبانگیر برخی از تسهیلگران است و در دوره‌های تربیت مربی غالبا از آن غفلت می‌شود،  نبود ذهنیت فلسفی در مربیان است. یک تسهیلگر حرفه‌ای نیاز دارد تجربۀ فلسفه‌ورزی را از سر گذرانده باشد تا بتواند در گفت‌وگوهای کلاسی از آن استفاده کند. برای حل این مشکل، تیزفکری راه حلی را پیش گرفته است و آن تاکید بر مهارت فلسفه‌ورزی در طی دو دوره است. دوره نخست بر مهارت فلسفه­ورزی و دوره دوم بر مهارت تفکر نقادانه و منطق کاربردی متمرکز است.

در کلاس فلسفه‌ورزی با نظر به مسائل اساسی فلسفه که یک مربی فبک به آن‌ها احتیاج بیشتری دارد، مسائلی از قبیل تنهایی، دوستی، جنگ و صلح، فضای مجازی، خوبی و بدی و شناخت‌شناسی، مهارت فلسفه‌ورزی تقویت می‌شود. در این کلاس  با برخی از متن‌های معتبر فلسفی آشنا می‌شویم و خواندن فلسفه را تمرین می‌کنیم. در کلاس آموزش مهارت تفکر نقادانه نیز مهارت‌ پرسشگری و استدلال‌ورزی را در سطح مطلوبی دنبال می­کنیم. با این مقدمه به معرفی مشخصات دوره می‌پردازیم.