متن مصاحبه دکتر حامد صفایی‌پور با نشریه برای فردا ( مرداد ماه 1400)

به سردبیری آقای مرتضی رضوانی

در پیرامون نقد تفکر و عملکرد فرهنگی شهرداری اصفهان

حامد صفایی‌پور، دانش‌آموختۀ دکتری فلسفه علم از دانشگاه تربیت مدرس تهران است. کار اصلی او تدریس و تدوین دوره‌های آموزشی در زمینۀ مهارت‌های اندیشیدن است و با گروه‌های علمی دانشگاه‌های اصفهان و تهران سابقۀ همکاری دارد.

او در حال حاضر، مدیریت مؤسسۀ آموزشی «تیزفکری» با موضوع آموزش مهارت‌های اندیشیدن را عهده‌دار است. سابقۀ کارهای اجرایی و مدیریتی نیز در کارنامۀ او هست، از جمله مدیریت ادارۀ « ایده‌آفرینی» سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان. ایشان مدتی نیز مدیریت مؤسسۀ مردم‌نهاد «توتم خانواده» را برعهده داشته است. سابقه مدیریتی و شناخت ایشان از موضوعات فرهنگی شهر و از همه مهم‌تر نگاه نقادانه ایشان ما را ترغیب کرد تا به‌منظور کشف مسائل و مشکلات فرهنگی شهر با ایشان به گفت‌وگو بنشینیم.

برای دریافت فایل مصاحبه اینجا کلیک کنید.