شفاف اندیشی

.gutenbee-icon-block.block-1796cd-41aa-4b-icon .gutenbee-icon-block-icon-wrap…

باشگاه اندیشه‌ورزی (دوم و سوم دبستان)

باشگاه اندیشه‌ورزی تیزفکرک، طرحی نو در دل داستانی جذاب و خاطره…

باشگاه اندیشه‌ورزی (پنجم و ششم دبستان)

شهر در دست بچه‌ها …محور برنامه ما در این بخش داستان یک سف…

باشگاه اندیشه‌ورزی (چهارم دبستان)

شهر در دست بچه‌ها …محور برنامه ما در این بخش داستان یک سف…

باشگاه اندیشه‌ورزی (پیش دبستانی و اول)

احتمالا شما با برنامه فلسفه برای کودک و نوجوان (فبک) آشنایی…

بسته پرورش نوجوان مشکل‌گشا

.gutenbee-icon-block.block-185215-a38f-45-icon .gutenbee-icon-block-icon-wrap…

حل خلاق مسئله

.gutenbee-icon-block.block-5af32c-00f0-4c-icon .gutenbee-icon-block-icon-wrap…

پیاده‌روی با سقراط

.wp-block-gutenbee-iconbox.block-caf7c6-59 .gutenbee-icon-block…

تصمیم‌گیری نقادانه1401

.gutenbee-icon-block.block-cfd3e1-2e1b-43-icon .gutenbee-icon-block-icon-wrap…