کودک‌نویسا

در چه حالی؟
ثبت‌نام نشده
هزینه
420 هزارتومان
بزن بریم!

شروع دوره

22 مردادماه 1401

طول دوره

4 جلسه به مدت 4 هفته

مخاطب دوره

9 تا 11 سال

نوع دوره

مجازی

دفترچه راهنما

دریافت

زمان دوره

دوشنبه‌ها ساعت 10 تا 11:15

ماجرا از این قرار است که در این دوره به جزیره‌ای کم‌شناخته و خیالی سفر می‌کنید. در آغاز این سفر با این پرسش روبه‌رو می‌شوید: «آیا جزیرۀ قاف! را آماده پذیرش گردشگرانی با شرایط و ویژگی‌های گوناگون می‌دانید یا خیر؟»

توضیح کوتاه دوره:

در این دوره قرار است به جزیره‌ای کم‌شناخته و خیالی سفر کنیم. در آغاز این سفر دانش آموزان با پرسشی روبه رو می‌شوند: آیا جزیره قاف را آماده پذیرش گردشگرانی با شرایط و ویژگی‌های گوناگون می دانید یا خیر؟» ماموریت آن‌ها ارائه گزارشی مستند، مستدل و مکتوب به مسئولان جزیره است، که در طی این گزارش، با توجه به آنچه در سفر تجربه کرده‌اند، به این پرسش پاسخ خواهند داد. دانش‌آموزان تنها مسافران این جزیره نیستند، یک بندباز نیز در هر ایستگاه همراه دانش‌آموزان است؛ او در تلاش است تا تعادل خودش بر بند را حفظ کند. بندبازی او پیوندی استعاری با بندنویسی دانش‌آموزان دارد. آنها با کشف این ارتباط با ویژگی‌های یک بند ساختاریافته آشنا می‌شوند و می‌توانند این ویژگی‌ها را در نوشته‌های خود به کار بگیرند.

ویژگی های تمایز بخش این دوره:

  • تدریس مشارکتی
  • سبک ترکیبی با فلسفه برای کودکان
  • پشتوانه نظری
  • استخراج بوم مهارت‌های ترکیبی، نگارشی، تفکری و شناختی
  • روایت‌محور بودن
  • تمرین‌های فردی – گروهی به صوررت پیوسته

ویژگی‌های دوره:

تسهیلگر: خانم دکتر عطیه فیروزمند
9 تا 11 سال
دوشنبه‌ها ساعت 10 – 11:15؛
لینک ورود به کلاس

معرفی مربیان:

دکتر علیرضا دری
عطیه فیروزمند
سمیرا عبدیزدان
زینب آهوئی